تصمیم گیری به عنوان یک فرآیند گروهی

0

آخرین تصمیم کاری مهمی که گرفته اید چه بوده است؟ در مورد آن تامل کنید. مطمئن باشید گزینه های مختلفی پیش رو داشتید و انتخاب بهترین راه حل احتمالا کار آسانی نبوده است.

موارد بسیاری را بایست سبک و سنگین می کردید. و می دانستید که تصمیم شما تاثیرچشم گیری خواهد داشت. هنگام تصمیم گیری چه احساسی داشتید. پس از آن چطور؟ آیا انتخاب صحیحی داشته اید؟ هر چه تصمیم مهمتر با مسوولیت بیشتری همراه خواهد بود. برای اینکه هوشمندانه ترین تصمیم را بگیرید، بایست از پیچیدگی های فرایند کاسته و آن را علمی تر پیش ببرید.

تصمیم گیری به عنوان یک فرآیند گروهی

اتخاذ تصمیم های مهم معمولا نیازمند وقت و کسب اطلاعات از سوی افراد متعدد و منابع اطلاعاتی معتبر است. لذا تصمیم گیری فرآیندی گروهی است. اقبال به سمت این تفکر احتمال اثر بخش بودن تصمیم ها را بیشتر می کند.

فرآیند تصمیم گیری هشت مرحله است

  • آماده سازی : آیا رویکرد شما دستیابی به اکثریت آرا است یا اتفاق آرا
  • شناخت موانع :چاچوب های ذهنی فردی و گروهی مهمترین مانع برای اتخاذ تصمیم ها است
  • چاچوب بندی موضوع : درک روشن موضوع و شناخت دلایل ریشه ای آن
  • ارائه ی گزینه های مختلف : برگزاریجلسات طوفان فکری و خلق ایده های خلاقانه برای شناسایی گزینه های مختلف
  • ارزیابی گزینه ها : بررسی پیامدها و اثرات هر کدام از تصمیم ها
  • تصمیم گیری : انتخاب گزینه ی برتر
  • اعلام تصمیم :تصمیم گرفته شده بایست به اطلاع چه کسانی برسد
  • اجرای تصمیم : تخصیص منابع از اقدامات مورد نیاز اجرای تصمیم ها است

اکنون بایست در راستای بهبود وضعیت خودمان چه تصمیم های مهمی بگیریم؟

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.