توصیه های مهم درهنگام تردد دانش آموزان

0
  • اگر فرندتان در راه مدرسه دچار مشکل شد ، بایست بلافاصله مسئله را با شما یا اولیای مدرسه در میان بگذارد.
  •  نشانی و شماره تلفن منزل و تلفن های همراه شما را همیشه یادداشت کرده و نزد خود داشته باشد.
  •  محیط مدرسه را بدون هماهنگی مسئولین مدرسه ترک نکند.
  •  به افراد غریبه هرگز اعتماد نکند و از همراه یا سوار شدن به خودروی آن‌ها خودداری کرده و در صورت گم شدن، به پلیس مراجعه و از آن‌ها کمک بخواهد.
  •  از معاشرت با افرادی که نمی‌شناسید و یا اختلاف سن آن‌ها زیاد است بپرهیزد.
  • اگر از سرویس مدرسه استفاده نمی کند ، برای تردد خود از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند و در بین راه اگر فردی مزاحمش  بلافاصله از او دور شود.
  •  به دعوت و یا تقاضای نامعقول دیگران به طور صریح پاسخ منفی داده و در مواجه با افرادی که خود را مامور معرفی می‌کنند از آن‌ها بخواهید کارت یا مدرک شناسایی معتبر ارایه دهند.
  • شما بعنوان ولی دانش آموز  هیچ گاه فرزندان خود را به گمان اینکه مرتب در مدرسه حاضر می‌شوند به حال خود رها نکنید.
  •  با توجه خاص و ویژه و کنترل و مراقبت خود حامی  فرزندان خود باشید و این حس امنیت را به آنها القاء کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.