راننده سرویس مدرسه

 سرویس من یک اپلیکیشن برای گوشی های هوشمند  رانندگان سرویس است که به وسیله آن می‌توانید از حضور دانش‌آموز در محل سوار شدن مطلع شوند، نزدیک شدن خود را به محل سوار شدن اعلام کنند،در صورت تأخیر دانش‌آموزان را مطلع کنید و درخواست تعیین جایگزین برای روزهای مرخصی را به مدیران سرویس بدهند.·

✅ راننده سرویس می تواند زمان حضور واقعی خود را به منظور ایجاد حس امنیت برای دانش آموزان  اعلام کند.·

✅ راننده سرویس می تواند زمان توقف های احتمالی خارج از برنامه را به راحتی اطلاع رسانی کند.·

✅ امکان ثبت تاخیر و یا بی انظباطی دانش آموزان·امکان لغو سرویس در زمان بروز اتفاقات ناگهانی خارج از برنامه قبل از شروع زمان سرویس با همکاهنگی میران سرویس و مدرسه·

✅ در صورت بروز هرگونه مشکلی در مسیر تردد از نقشه هوشمند برای مسیر یابی دقیقتر استفاده کند.·

✅  در صورت بروز سانحه راننده می تواند با لمس یک گزینه با مراکز اورژانس و پلیس ارتباط برقرار کرده و محل حادثه را مشخص کند.·

✅ در موقع بروز هر مشکلی راننده توانایی اطلاع رسانی جامع به اولیا دانش آموزان و مدیران مدرسه و سرویس را دارد.

✅ محیط کاربری آسان و دلپذیر

✅ ثبت نظرات و پیشنهادات به منظوربهبود ارائه خدمات

دانلود اپلیکیشن اندروید

سرویس من و راننده

ویدئو ها