موضوع :

اخبار ویدئو

چرا ما متفاوت هستیم؟

چرا ما متفاوت هستیم؟ چالش های مهم پیش روی خانواده ها و مسوولین چیست؟ بی خبری پدر و مادر ها از مسائل و اتفاقات پیرامون سرویس مدرسه عدم هماهنگی و تفاهم بین خانواده ها و راننده سرویس مدارس…