موضوع :

امداد و نجات

توصیه های ایمنی و راهکارهای مواجهه با حوادث رانندگی

توصیه های ایمنی و راهکارهای مواجهه ی منطقی با حوادث رانندگی          هميشه در اتومبيل خود يك كپسول آتش خاموش​كن داشته باشيد. اين كپسول علاوه بر اين​كه ممكن است مورد استفاده خودتان قرار…

از اقدامات ایمنی قبل از سفر تا حفظ آرامش در کمک به حادثه دیدگان

این ۱۰۰ پیام امدادی آموزشی را به خاطر بسپارید درصورت بروز هرگونه حادثه ای ضمن حفظ خونسردی با شماره ملی ندای امداد ۱۱۲سازمان امدادو نجات تماس حاصل گرفته یا به نزدیکترین پست امدادی مستقر در…

کیف امداد و نجات

در حقیقت کیف امداد و نجات از لوازمی تشکیل شده است که در صورت وقوع حادثه در کاهش اتلاف وقت شما مـوثر خواهـد بود . شما می توانید با صرف مبلغ اندکی یک ساک امدادی برای خود تهیه کنید این ساک باید…