موضوع :

اطلاعیه ها

اپلیکیشن سرویس من

اپلیکیشن مدیریت سرویس مدارس سرمی محصول شرکت آیریا سیستم پرشیا  در ابتدای سال 1396 شرکت آیریا سیستم پرشیا بنا به نیاز بازار اقدام به تحلیل ، تحقیق و تولید اپلیکیشن سرویس مدارس نمود ، پس از…