استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی چهل درصد مغز را غیر فعال می کند

0

استفاده از تلفن همراه به هر شکل اعم از شماره گيري و پاسخ گويي، ارسال و يا دريافت پيامک و حتي به صدا درآمدن زنگ تلفن موجب کاهش توجه و از هم گسيختگي فکر و در نهايت کاهش و يا از بين رفتن تمرکز راننده مي شود و بدين ترتيب امکان تصادف را افزايش مي دهيم.

براساس آمارهاي موجود، مکالمه با تلفن همراه يکي از شايع ترين عوامل بروز تصادفات ناگوار، تلخ و شديد عنوان شده است، گاهي عدم تمرکز راننده به علت به صدا در آمدن زنگ تلفن همراه موجب انحراف خودرو و تصادفات و سوانح يا واژگوني ناشي ازآن مي شود.

البته بايد گفت تاسف بار است؛ در بسياري از اين موارد تصادف و اصابت خودرو به اشياء، عابران پياده و يا خودروهاي ديگر زماني رخ مي دهد که آشکارا ديده شده و بطور کامل در ميدان ديد راننده قرار دارند.

اما صحبت کردن با تلفن همراه و کاهش تمرکز راننده سبب مي شود تا راننده متوجه آن ها نشده، لذا با آن ها برخورد کند در پژوهشي که در يک مجله معتبر پزشکي در انگلستان درسال 2008ميلادي منتشرشده، چنين آمده است، رانندگاني که در حين رانندگي با تلفن همراه صحبت مي کنند، چهار برابر بيشتر از ديگر رانندگان در معرض تصادفات جاده اي شديد قرار دارند.

نکته جالب توجه اين است که افزايش احتمال تصادف فقط در زمان صحبت کردن نيست، بلکه از شروع مکالمه تا حداقل 10 دقيقه پس از پايان مکالمه،احتمال افزايش تصادف وجود دارد.

در واقع هنگامي که راننده منتظر زنگ تلفن شخصي ديگري است يا پس از اتمام مکالمه، تمرکز او کاهش يافته و احتمال تصادف نسبت به وضعيت عادي بيشتر مي شود.

در مطالعه ديگري که بر روي 699 راننده در آمريکا انجام شده و در سايت الکترونيکي مرکز تحقيقات ترافيک آمريکا انتشار يافته، نشان داده شده است که احتمال خطر تصادفات در طي 5 دقيقه پس از پايان مکالمه با تلفن همراه8/4 برابر(حدود5 برابر)ودرطي15دقيقه پس از پايان مکالمه 3/1 برابر احتمال تصادف در وضعيت عادي است.

بيائيد، هشدار پليس را جدي بگيريد و موبايل خود را در زمان رانندگي خاموش و به نداي اين همراه ناپسند حين رانندگي بي توجه باشيد.

فراموش نکنيد که سلامت و حفظ جان شما و ساير سرنشينان خودروي شما، حتي عابران بي گناه که در مسيرتان درحرکت هستند، همچنين ساير رانندگان قانونمند عبوري، برهمه مسايل جانبي ارجح است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.