چرا ما متفاوت هستیم؟

0

چرا ما متفاوت هستیم؟
چالش های مهم پیش روی خانواده ها و مسوولین چیست؟
بی خبری پدر و مادر ها از مسائل و اتفاقات پیرامون سرویس مدرسه
عدم هماهنگی و تفاهم بین خانواده ها و راننده سرویس مدارس
ریشه ی اصلی این مشکلات کجاست؟
عدم وجود یک بستر و شبکه ارتباطی مناسب بین راننده ها، مسولین سرویس ها و خانواده ها

استفاده از قدرت IT در خدمات رسانی با استفاده از اپلیکشن سرویس من

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.