موضوع :

آموزش

آموزش چراغ راهنمایی به کودکان

چی سبز و زرد و چی قرمزه بچه‌ها؟ بوی مهر می‌آمد و زهرا با کیف قرمز هر روز جلوی آینه می‌رفت و تقویم به دست به شمارش معکوس روزها می‌پرداخت. یک هفته بیشتر به باز شدن مدارس باقی نمانده بود…

ایمنی در کوچه و خیابان

طرح درس ایمنی در کوچه و خیابان یکی از موارد ایمنی کودک بیرون از منزل، آموزش عبور از خیابان به کودک است . وسعت دید کودکان یک سوم بزرگسالان است. اغلب فکر می کنند که اگر آن ها راننده را می…

آموزش عبور ایمن از خیابان برای کودکان

عبور از عرض خیابان برای بسیاری از بزرگ‌ترها کاری ساده است، زیرا سال‌هاست که به کرات این کار را انجام داده‌اند. اما چون بسیاری از کودکان و نوجوانان امروزه برای رفتن به مدرسه از سرویس مدارس…