موضوع :

مقاله

تمهیدات ویژه سازمان تاکسیرانی برای بهبود شرایط تردد دانش آموزان و دانش جویان

با شروع سال تحصیلی انبوهی از دانش آموزان و دانشجویان سفرهای شهری خود را آغاز می کنند که موجب ایجاد ترافیک در شهر و لزوم اندیشیدن تمهیدات ویژه می شود. گشت های بازرسی سازمان…

مدرسه ی هوشمند چیست ؟

مدرسه ی هوشمند چیست و مزایا و معایب کدامند ؟ احتمالا تا کنون با واژه مدرسه هوشمند برخورد داشته اید. اما آیا تا به حال به معنی آن اندیشیده اید؟ به طور کلی مدرسه هوشمند یعنی چه؟ میان مدارس…

آغاز سال تحصیلی جدید 98-97

درها را بگشایید که خورشید مهر از روزنه های دانایی دمیده است. درها را بگشایید تا بار دیگر پدر برای تشنگان دانایی آب و نانی بیاورد. باز کنید درهای باغ دانایی را تا آن مرد در باران بیاید و با…