موضوع :

والدین

پیامدهای سوار شدن بیش از حد مجاز دانش‌آموزان در سرویس‌های مدارس

 آگاهی والدین از قوانین مرتبط با سرویس مدارس حائز اهمیت است. اولیا به این نکته توجه داشته باشند که در صورت سوار شدن بیش از حد مجاز دانش‌آموزان به سرویس‌ها، در صورت بروز حادثه، بیمه هیچ‌گونه…

مدرسه ی هوشمند چیست ؟

مدرسه ی هوشمند چیست و مزایا و معایب کدامند ؟ احتمالا تا کنون با واژه مدرسه هوشمند برخورد داشته اید. اما آیا تا به حال به معنی آن اندیشیده اید؟ به طور کلی مدرسه هوشمند یعنی چه؟ میان مدارس…